فروشگاه

دوره مقدماتی جواهردوزی(مجازی)
۱۰ تیر ۱۳۹۸
دوره جواهرسازی (مجازی)
۱۰ تیر ۱۳۹۸

دوره پیشرفته جواهردوزی(مجازی)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • آموزش های این دوره شامل موارد زیر می باشد:

  • حشرات فاخر
  • درباری دوزی
  • گل های سه بعدی

  توضیحات:

  • هرآیتم به صورت جداگانه آموزش داده می شود
  • پشتیبانی ورفع اشکال به صورت نامحدود می باشد
  • تکنیک های لازم برای اجرای هر آیتم روی یک مدل آموزش داده می شود