دوره‌های آموزشی جواهر دوزی

آتی هنر به منظور پشتیبانی و توسعه کسب و کارهای خانگی بانوان شریف ایران آموزشهای مرحله به مرحله از مبتدی تا پیشرفته را همراه با عکس و فیلم در اختیارتان قرار می دهد تا به تنهایی بتوانید با کمترین امکانات کسب و کار خود را راه اندازی نمایید.
۱۹ شهریور ۱۳۹۹

دوره مجازی مکرومه بافی

دسترسی محدود برای دسترسی به این دوره محصول زیر را خریداری نمایید. پس از پرداخت دسترسی به دوره به صورت […]
۱۲ آذر ۱۳۹۸

دوره مقدماتی حضوری (۵ جلسه‌)

دوره مقدماتی جواهردوزی ۵ جلسه هرجلسه ۲۵۰ هزار تومان جلسات به صورت خصوصی برگزار می شود تمامی متریال مورد نیاز […]
۱۰ آذر ۱۳۹۸

دوره جواهرسازی مجازی

دسترسی محدود برای دسترسی به این دوره محصول زیر را خریداری نمایید. پس از پرداخت دسترسی به دوره به صورت […]
۲۳ آبان ۱۳۹۸

دوره جامع جواهر دوزی حضوری (۴ جلسه)

۱۰ تیر ۱۳۹۸

دوره پیشرفته جواهردوزی مجازی

دسترسی محدود برای دسترسی به این دوره محصول زیر را خریداری نمایید. پس از پرداخت دسترسی به دوره به صورت […]
۱۷ شهریور ۱۳۹۸

دوره مقدماتی جواهردوزی مجازی

دسترسی محدود برای دسترسی به این دوره محصول زیر را خریداری نمایید. پس از پرداخت دسترسی به دوره به صورت […]
۲۳ آبان ۱۳۹۸

دوره جامع جواهر دوزی حضوری (۴ جلسه)

۱۰ آذر ۱۳۹۸

دوره جواهرسازی مجازی

دسترسی محدود برای دسترسی به این دوره محصول زیر را خریداری نمایید. پس از پرداخت دسترسی به دوره به صورت […]
۱۲ آذر ۱۳۹۸

دوره مقدماتی حضوری (۵ جلسه‌)

دوره مقدماتی جواهردوزی ۵ جلسه هرجلسه ۲۵۰ هزار تومان جلسات به صورت خصوصی برگزار می شود تمامی متریال مورد نیاز […]
۱۹ شهریور ۱۳۹۹

دوره مجازی مکرومه بافی

دسترسی محدود برای دسترسی به این دوره محصول زیر را خریداری نمایید. پس از پرداخت دسترسی به دوره به صورت […]